PRZETARGI

Dostawa różnych subskrypcji w podziale na 4 części

Informujemy o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)

Postępowanie prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS.
Aby zapoznać się ze szczegółami postępowania kliknij tutaj© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI