AKTUALNOŚCI

Wybrano Inżyniera Kontraktu

W piątek 23 lipca 2010 r. Spółka „Nowy szpital wojewódzki” wybrała ofertę najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu".
Do przetargu złożono sześć ofert, jednak dwóch Wykonawców nie spełniało warunków udziału w postępowaniu i zostało z niego wykluczonych.

Wybraną ofertę złożyło konsorcjum dwóch Wykonawców:

EKOCENTRUM Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
Ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław
oraz
Hill International Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa
 

Cena wybranej oferty wynosi 1.573.800,00 zł wraz z podatkiem VAT.

 
Zwycięskie Konsorcjum to doświadczona firma, która w swoim dorobku ma kompleksowe nadzory inwestorskie nad takimi inwestycjami jak:
  • Biurowiec Platinium Business Park w Warszawie przy ul. Domaniewskiej i Wołoskiej,
  • Centrum Biznesowe Okęcie Aeropark w Warszawie przy ul. 17 stycznia 45
  • Budynek biurowo usługowy Wolf Marszałkowska w Warszawie przy ul. Żurawiej i Marszałkowskiej.

Do dnia 2 sierpnia 2010 r. Wykonawcy biorący udział w przetargu mogli składać odwołania od decyzji Zamawiającego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Żaden z Wykonawców nie skorzystał z prawa wniesienia odwołania.

Zamawiający w dniu 3 sierpnia 2010 r. zaprosił Pełnomocnika Konsorcjum - Firmę EKOCENTRUM Sp. z o.o. do zawarcia umowy, proponując termin jej podpisania przez Strony na czwartek 12 sierpnia 2010 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki "Nowy szpital wojewódzki" we Wrocławiu przy ul. Igielnej 13© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI