AKTUALNOŚCI
  • Strona główna /
  • Aktualności /
  • Ogłosiliśmy przetarg na I etap budowy szpitala

Ogłosiliśmy przetarg na I etap budowy szpitala

W dniu 28 maja 2010 roku spółka „Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o.o. wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę obiektu inżynierskiego – zabezpieczenia wykopu oraz wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 28.05.2010 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej spółki www.nszw.pl w zakładce Przetargi i Ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia, będą dostępne na stronie internetowej spółki www.nszw.pl w zakładce Przetargi i Ogłoszenia od dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Publikacja ogłoszenia w Dzienniku będzie miała miejsce w tym tygodniu.

Wykonawca wybrany w tym przetargu wykona przede wszystkim:

  1. ratownicze wyprzedzające badania archeologiczne w obrębie planowanej lokalizacji części podziemnej projektowanego budynku szpitala oraz przeprowadzi wykopy sondażowe w obrębie projektowanych parkingów,
  2. wykop wraz z jego zabezpieczeniem przed napływem wód deszczowych,
  3. płytę fundamentową pod przyszły szpital.

Prace te stanowią pierwszy etap budowy, który będzie trwał od 5 do 8 miesięcy. Czas trwania umowy na I etap będzie uzależniony od terminu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu, na wybór Generalnego Wykonawcy budowy szpitala. © 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI