AKTUALNOŚCI
  • Strona główna /
  • Aktualności /
  • Oświadczenie Dyrekcji Szpitala im. Marciniaka

Oświadczenie Dyrekcji Szpitala im. Marciniaka

Publikujemy oświadczenie Dyrekcji Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka — Centrum Medycyny Ratunkowej.

 

OŚWIADCZENIE

 

W krążącym ostatnio w mediach społecznościowych spocie, opisującym złą sytuację panującą w placówkach ochrony zdrowia w związku z epidemią koronawirusa COVID-19, występuje pan Janek Świtała, podający się za ratownika medycznego ze szpitala na Dolnym Śląsku. Ta sama osoba udzieliła również wywiadu portalowi OKO.PRESS, wypowiadając się w tej samej sprawie. Pan Janek Świtała występuje na tle budynku Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu, co może wprost sugerować odbiorcom, że jego krytyczne wypowiedzi na temat stanu zaopatrzenia w sprzęt medyczny, środki ochrony indywidualnej oraz przygotowania personelu medycznego do walki z epidemią koronawirusa COVID-19 dotyczą Szpitala im. Marciniaka.

Oświadczamy z całą stanowczością, że pan Janek Świtała nie jest i nigdy nie był pracownikiem Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej. 

Wypowiedzi pana Janka Świtały w spocie i wywiadzie udzielonym dla portalu OKO.PRESS nie dotyczą Szpitala im. Marciniaka, a przede wszystkim nie odnoszą się w żaden sposób do sytuacji panującej aktualnie w Szpitalu im. Marciniaka.

Szpital im. Marciniaka oświadcza, że podejmie odpowiednie kroki, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację.

 © 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI