AKTUALNOŚCI
  • Strona główna /
  • Aktualności /
  • Przetarg: Budowa nowego szpitala wojewódzkiego - Zadanie 2 - upłynął termin składania wniosków

Przetarg: Budowa nowego szpitala wojewódzkiego - Zadanie 2 - upłynął termin składania wniosków

W dniu 20 grudnia 2010r. upłynął termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu postępowaniu na: Budowę nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu - Zadanie 2: budowa szpitala wraz z zagospodarowaniem terenu i budowa lądowiska dla helikopterów.

W dniu 08 lutego 2011 r. Zamawiający poinfomował Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełnania tych warunków.

Spośród 11 złożonych wniosków do dalszego udziału w postępowaniu zostało zakwalifikowanych 7. © 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI