AKTUALNOŚCI

Wstępne ogłoszenie informacyjne

W dniu 11 maja 2010 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej www.ted.europa.eu ukazało się wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące 2 etapu inwestycji „Budowa szpitala wraz z zagospodarowanie terenu i budowa lądowiska dla helikopterów”.
Ogłoszenie ma na celu wcześniejsze poinformowanie szerokiego spektrum potencjalnych wykonawców – firm budowlanych z całej Europy - o zamiarze udzielenia przez Spółkę zamówienia na budowę szpitala. W ogłoszeniu podano podstawowe parametry przyszłej inwestycji i jej lokalizację. Dodatkową zaletą wstępnego ogłoszenia informacyjnego jest ustawowa możliwość skrócenia przez zamawiającego terminu składania ofert przetargowych.
Ogłoszenie właściwego przetargu na wyłonienie wykonawcy robót spółka "Nowy Szpital Wojewódzki" zaplanowała na przełom czerwca i lipca 2010 roku.
Z treścią wstępnego ogłoszenia informacyjnego można zapoznać się klikając tutaj.


© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI