AKTUALNOŚCI
  • Strona główna /
  • Aktualności /
  • Informacja o przetargu na Inżyniera Kontraktu

Informacja o przetargu na Inżyniera Kontraktu

W dniu 10 maja 2010 roku spółka „Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o.o. wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 10.05.2010 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej spółki www.nszw.pl w zakładce Przetargi i Ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia, będą dostępne na stronie internetowej spółki www.nszw.pl w zakładce Przetargi i Ogłoszenia od dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Powinno to nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

Wykonawca wybrany w tym przetargu będzie odpowiedzialny za organizację, nadzór i koordynację całego procesu inwestycyjnego, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru, sporządzanie raportów z przebiegu inwestycji oraz jej rozliczenie.


© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI