AKTUALNOŚCI

Startujemy z platformą zakupową

Nasza firma, "Nowy Szpital Wojewódzki" Sp. z o.o., rozpoczyna realizację zamówień za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

Za pośrednictwem tej platformy będziemy wykonywać tylko część zamówień; część z nich nadal będzie ogłaszana w sposób tradycyjny — poprzez stronę internetową Zamawiającego. Niezależnie od sposobu prowadzenia postępowania, wszystkie ogłoszenia będą publikowane na stronie internetowej www.nszw.pl w zakładce PRZETARGI I OGŁOSZENIA. W treści z każdego z ogłoszeń pojawią się odpowiednie dokumenty lub hiperłącza prowadzące do platformy zakupowej. Pomimo zmian, które dokonujemy, nic nie umknie Państwa uwadze. 

Platforma zakupowa jest narzędziem do prostej komunikacji z wykonawcami, które umożliwia łatwe składanie ofert. Wykonawcy składają oferty bezpośrednio na stronach poszczególnych postępowań opublikowanych na platformie. 

Platforma oraz instrukcja korzystania dostępna jest już pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nszw

Zespół NSZW

 © 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI