AKTUALNOŚCI

Aktualizacja cennika parkingu

OPŁATY PARKINGOWE
obowiązujące na terenie Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego
im. T. Marciniaka przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu
1. Do 15 minut bezpłatnie
2. Od 15 do 60 minut 5 zł
3. Każda kolejna rozpoczęta godzina 5 zł
4. Opłata za pierwsze trzy doby - za każdą rozpoczętą dobę 40 zł
5. Każda następna rozpoczęta doba 30 zł

załącznik nr 1 regulaminu 11 2022 - CENNIK-sig© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI