AKTUALNOŚCI

Zanim wstawimy pierwsze łóżka…

Aby można było przekazać nowo wybudowany szpital lekarzom i zaprosić do niego pacjentów, trzeba być pewnym, że wszystkie wykonane prace budowlane zostały przeprowadzone należycie i zgodnie z projektem. Pewność zyskuje się przez żmudne i drobiazgowe procedury odbiorów.

Od momentu zakończenia zasadniczych prac budowlanych i zgłoszenia przez głównego wykonawcę (konsorcjum firm: Budimex S.A. oraz Ferrovial Agroman S.A.) gotowości do odbiorów, rozpoczęła pracę komisja odbiorowa. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele inwestora (Nowy Szpital Wojewódzki sp. z o.o.), inżyniera kontraktu (konsorcjum firm: Ekocentrum sp. z o.o. i Hill International sp. z o.o.) i generalnego wykonawcy. W ciągu najbliższych tygodni obejrzą oni każdy metr kwadratowy wybudowanego obiektu, sprawdzą działanie wszystkich instalacji i ocenią jakość wykonanych prac. Już pierwsze dni pracy komisji pokazały, że nie obejdzie się bez usuwania usterek. – To mankamenty różnego rodzaju, od braku regulacji drzwi czy okien, po wadliwie pomalowane ściany czy niewłaściwie zamontowane baterie nad umywalkami – tłumaczy Dorota Korbiel, przewodnicząca komisji odbiorowej, reprezentująca spółkę „Nowy Szpital Wojewódzki”. To bardzo duży obiekt, pełen pomieszczeń, instalacji, różnych urządzeń, więc liczyliśmy się z faktem, że usterki będą. Tym bardziej szczegółowo go sprawdzamy. Musimy mieć pewność, że nowy szpital będzie bezpieczny dla leczących się w nim pacjentów i pracujących tu lekarzy i pielęgniarek.

Prace komisji odbiorowej to nie jedyna kontrola realizacji projektu. Oprócz odbioru inwestorskiego, prawo nakłada również obowiązek sprawdzenia szpitala przez rozmaite służby. Obiekt był już kontrolowany przez Państwową Straż Pożarną i Sanepid. 14 sierpnia br. inwestor złożył wniosek o pozwolenie na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, co wiąże się z kolejnymi procedurami kontrolnymi – nadzór budowlany również będzie oceniał zgodność z projektem i prawidłowość wykonanych prac. – Dopiero po zakończeniu wszystkich odbiorów, a także usunięciu stwierdzonych w ich trakcie uchybień, będzie możliwe określenie terminu przyjęcia pierwszych pacjentów – deklaruje Rafał Guzowski. – prezes zarządu Nowego Szpitala Wojewódzkiego sp. z o.o.  Zanim to nastąpi musimy jeszcze nasz szpital wyposażyć w sprzęt medyczny i umeblować. To też wymaga czasu i odpowiedniego planowania.

Biorąc pod uwagę wszystkie konieczne jeszcze do wykonania działania można wstępnie określić termin rozpoczęcia działalności medycznej Nowego Szpitala Wojewódzkiego na koniec pierwszego kwartału 2015 roku. O postępach prac będziemy regularnie informować na naszej stronie internetowej.

 

 © 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI