O spółce

O SPÓŁCE

Spółka Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. została powołana w dniu 2 listopada 2009 roku na podstawie uchwały SejNamiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLIV/728/09 z 23 września 2009 roku.

Zadaniem Spółki było wybudowanie i pełne wyposażenie szpitala, obecnie odpowiada za utrzymanie infrastruktury obiektu, co obejmuje swoim zakresem m. in.: zapewnienie przeglądów eksploatacyjnych budynku szpitala oraz instalacji w obiekcie, zapewnienie dostaw wszystkich mediów (woda, gaz, energia elektryczna), zapewnienie łączności szpitala (telefony, Internet), utrzymanie letnie i zimowe terenów zewnętrznych obiektu, nadzór nad obsługą gwarancyjną obiektu, obsługa parkingu oraz ochrona obiektu. W obiekcie szpitala działalność medyczna jest prowadzona przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, który dotychczas funkcjonował w dwóch lokalizacjach we Wrocławiu, tj. przy ulicy Traugutta 116 oraz alei Wiśniowej 36.

Deklaracja o dostępności

IOS-1IOS-2

ORGANY SPÓŁKI

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu Spółki jest Łukasz Dudkowski.

Rada Nadzorcza Spółki liczy 3 członków i w jej skład wchodzą:

  • Łukasz Puźniecki— Przewodniczący Rady
  • Bartłomiej Dańko — Wiceprzewodniczący Rady
  • Magdalena Szymczuk — Członek Rady

Zgromadzenie Wspólników – jedynym udziałowcem Spółki jest Województwo Dolnośląskie. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.