Kontakt

SIEDZIBA SPÓŁKI

"Nowy Szpital Wojewódzki" Sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Kapitał zakładowy 296 548 000,00 zł

INFORMACJE

KRS: 0000353252
NIP: 8971759068
REGON: 021173201


ADRES

ul. Igielna 13, I piętro
Wrocław, 50-117
Dolnośląskie


DANE DO KONTAKTU

E-mail: biuro@nszw.pl
Telefon: 71-7359301
Faks: 71-7359300
Lokalizacja siedziby spółki