Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Od 2020r. jednym z realizowanych przez nas zadań jest wykrywanie, rejestrowanie oraz obsługa incydentów i podatności Operatorów usług kluczowych oraz podmiotów publicznych w ramach obowiązków nakreślonych przez ustawę o KSC.

W tym celu stworzyliśmy Security Operations Center które w trybie 24/7 monitoruje systemy naszych klientów. SOC działa w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2017.  soc-247

 Posiadamy politykę działania w standardzie opisanym w RFC2350 organizacji Internet Engineering Task Force (IETF)

 PdC Aktywnie uczestniczymy w programie Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa którego celem jest propagowanie idei Cyberbezpieczeństwa, dbanie o bezpieczeństwo RP w sieci, budowanie i wspieranie kompetencji w zakresie Cyberbezpieczeństwa, a także tworzenie realnych struktur opartych na współpracy mogących odeprzeć pojawiające się coraz częściej ataki.

 

Posiadamy zespół specjalistów Cyberbezpieczeństwa zajmujących się na co dzień identyfikowaniem i analizowaniem zagrożeń w systemach informatycznych.

W ramach usługi SOC oferujemy stały monitoring przekazywanych nam logów wraz z ich korelacją z innymi źródłami informacji, również z globalną bazą wiedzy na temat wykorzystywanych technik i taktyk ataków na infrastrukturę IT. Wykryte w ten sposób podejrzanie operacje są analizowane przez zespół specjalistów oraz zgłaszane odpowiedniemu działowi IT klienta a w przypadku potwierdzenia wystąpienia Incydentu również odpowiednim krajowym strukturom Cyberbezpieczeństwa. mitre_attack

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat elastycznych planów działania naszego SOC?

Koniecznie zadzwoń!

+48 713064002