PRZETARGI

Zaproszenie do składania ofert na przeglądy techniczne lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na przeglądy techniczne lądowiska dla śmigłowców sanitarnych.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 PDFzawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI