PRZETARGI
  • Strona główna /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Przetarg na Utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym wraz z pielęgnacją zieleni - szpital zlokalizowany przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2 we Wrocławiu

Przetarg na Utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym wraz z pielęgnacją zieleni - szpital zlokalizowany przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2 we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony (poniżej 221 000 euro) na: świadczenie usług utrzymania porządku oraz pielęgnacji zieleni na terenie zewnętrznym szpitala zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2.

Znak postępowania: ZP/PN/15/2018 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania:

PDFinformacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-i-uniewaznieniu-postepowa.pdf

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:

PDFogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI