PRZETARGI

Zaproszenie do składnia ofert na wykonywanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych urządzeń technicznych sprężarkowni powietrza

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na wykonanie dwóch przeglądów konserwacyjno-serwisowych urządzeń technicznych sprężarkowni powietrza zlokalizowanej w budynku szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

Informacja o wyniku postępowania:

PDFinformacja_o_wyniku_postepowania.pdf© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI