PRZETARGI

Dialog techniczny – system parkingowy

Dialog techniczny poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, który dostarczy i zainstaluje system parkingowy na parkingu przy obiekcie szpitala zlokalizowanego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

PDFogloszenie_o_dialogu_technicznym-system_parkingowy.pdf

PDFzgloszenie_do_dialogu_technicznego.pdf

DOCzgloszenie_do_dialogu_technicznego.docx

 

Dialog Techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z „Regulaminem Przeprowadzania Dialogu Technicznego – system parkingowy”.

PDFregulamin_przeprowadzenia_dialogu_technicznego-system_parkingowy.pdf© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI