PRZETARGI

Zaproszenie do składnia ofert na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji gazowej i systemu detekcji gazu.

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na wykonywanie ośmiu przeglądów stanu technicznego instalacji gazowej i systemu detekcji gazu w budynku technicznym szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

Informacja o wyniku postępowania:

PDFInformacja_o_wyniku_postepowania© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI