PRZETARGI
  • Strona główna /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Zaproszenie do składnia ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podmiotu „Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2019

Zaproszenie do składnia ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podmiotu „Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2019

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podmiotu „Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2019.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1943) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF Zawiadomienie o wyborze© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI