PRZETARGI

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę urządzeń i narzędzi


Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na dostawę urządzeń i narzędzi na potrzeby obiektu szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

 

Informacja o wyniku postępowania:

PDF informacja_o_wyniku_postepowania© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI