PRZETARGI

Przetarg nieograniczony: Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń transportu bliskiego

Przetarg nieograniczony (poniżej 214 000 euro) na: Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń transportu bliskiego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.03.2020 r. pod numerem: 517800-N-2020

Znak postępowania: ZP/PN/2/2020

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI