PRZETARGI

Przetarg na "Utrzymanie w stałej sprawności wodnych pomp obiegowych"

Przetarg nieograniczony (poniżej 214 000 euro) na: Utrzymanie w stałej sprawności technicznej wodnych pomp obiegowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.04.2020 r. pod numerem: 527996-N-2020

Znak postępowania: ZP/PN/7/2020

2020.05.13 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PDF ogłoszenie o udzieleniu zamówienia© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI