PRZETARGI

Zaproszenie do złożenia oferty na "Naprawę i przegląd systemu centralnej baterii oświetlenia awaryjnego CBOA"

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy

22.04.2020r. - Informacja o unieważnieniu postępowania

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania-sig

 © 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI