PRZETARGI
  • Strona główna /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Zaproszenie do złożenia oferty: Naprawa uszkodzonego kabla średniego napięcia oraz przeprowadzenie regulacji nastaw urządzeń zabezpieczających transformatory NN

Zaproszenie do złożenia oferty: Naprawa uszkodzonego kabla średniego napięcia oraz przeprowadzenie regulacji nastaw urządzeń zabezpieczających transformatory NN

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy

Informacja o wyborze oferty
PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY-sig© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI