PRZETARGI

Przetarg nieograniczony: Przeglądy eksploatacyjne sieci i urządzeń gazów medycznych

Przetarg nieograniczony (poniżej 214 000 euro) na: Przeglądy eksploatacyjne sieci i urządzeń gazów medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2020r. pod numerem: 561852-N-2020

Znak postępowania: ZP/PN/10/2020

Termin składania ofert upłynął w dniu: 06.08.2020r. o godz. 11:00

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu zostały złożone 2 oferty.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.08.2019 r. o godz. 11:30.

 

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami)

PDF2020.08.06 - informacja z otwarcia ofert - ZP_PN_10_2020-sig© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI