PRZETARGI

Zaproszenie do złożenia oferty na Dostawę subskrypcji na wsparcie techniczne producenta dla urządzeń HPE 5900AF-48XG-4QSFP+

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

PDFInformacja o wyborze oferty - ID 365377-sig© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI