PRZETARGI
  • Strona główna /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Wykonanie dwóch przeglądów eksploatacyjnych i budowlanych separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu, odstojników instalacji sanitarnych i deszczowych, stanowiących część infrastruktury technicznej obiektu szpitala.

Wykonanie dwóch przeglądów eksploatacyjnych i budowlanych separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu, odstojników instalacji sanitarnych i deszczowych, stanowiących część infrastruktury technicznej obiektu szpitala.

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami).

Zapytanie ofertowe prowadzone jest wyłącznie poprzez platformę zakupową Open Nexus.

Aby zapoznać się ze szczegółami zapytania ofertowego kliknij tutaj.© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI