PRZETARGI
  • Strona główna /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Czyszczenie i dezynfekcja dwóch zbiorników wody przeznaczonej do spożycia na terenie obiektu szpitala przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

Czyszczenie i dezynfekcja dwóch zbiorników wody przeznaczonej do spożycia na terenie obiektu szpitala przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami).

Zapytanie ofertowe prowadzone jest wyłącznie poprzez platformę zakupową Open Nexus.

Aby zapoznać się ze szczegółami zapytania ofertowego kliknij tutaj© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI