PRZETARGI

Dostawa różnych subskrypcji - ZP/TP/1/2021

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2019r, poz. 2019 ze zm.).

Postępowanie prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus.

Aby zapoznać się z dokumentami postępowania przejdź tutaj

W tym postępowaniu wymagane jest podpisanie plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI