PRZETARGI

Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych DAIKIN - znak postępowania: ZP/TP/9/2021

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.  z 2021r, poz. 1129 ze zm.), pn. "Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych DAIKIN" - znak postępowania ZP/TP/9/2021

Postępowanie prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus.

Aby zapoznać się z dokumentami postępowania przejdź tutaj.

W tym postępowaniu wymagane jest podpisanie plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI