PRZETARGI

Usługa ubezpieczenia Nowego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o.

Informujemy o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Postępowanie prowadzone jest w imieniu i na rzecz Nowego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Supra Brokers S.A. wyłącznie poprzez platformę zakupową Open Nexus.

Aby zapoznać się ze szczegółami zapytania ofertowego kliknij tutaj© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI