PRZETARGI
  • Strona główna /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych mających na celu utworzenie czterołóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych mających na celu utworzenie czterołóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu.

Informujemy o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Postępowanie prowadzone jest w imieniu i na rzecz Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej z siedzibą: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. wyłącznie poprzez platformę zakupową Open Nexus. Znak postępowania: ZP/TP/1/2022.

Aby zapoznać się ze szczegółami zapytania ofertowego kliknij tutaj© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI