PRZETARGI

Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych - znak postępowania ZP/TP/13/2023.

Informujemy o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

 

Postępowanie prowadzone jest wyłącznie poprzez platformę zakupową Open Nexus.

 

Aby zapoznać się ze szczegółami postępowania Kliknij tutaj© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI