PRZETARGI

Utrzymanie w stałej sprawności technicznej agregatów wody lodowej – znak postępowania ZP/TP/14/2023

Informujemy o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

Postępowanie prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS. Aby zapoznać się ze szczegółami postępowania Kliknij tutaj© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI