PRZETARGI

Dostawa subskrypcji na 1 rok na oprogramowanie Tenable Nessus - Nessus Professional.

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie art. 30 ust.4  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami).

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest wyłącznie poprzez platformę zakupową Open Nexus.

 

Aby zapoznać się ze szczegółami zapytania ofertowego https://platformazakupowa.pl/transakcja/899599© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI