PRZETARGI
  • Strona główna /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Wykonywanie usług związanych z przeglądem eksploatacyjno-budowlanym separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu, odstojników instalacji sanitarnych i deszczowych mieszczących się na terenie szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

Wykonywanie usług związanych z przeglądem eksploatacyjno-budowlanym separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu, odstojników instalacji sanitarnych i deszczowych mieszczących się na terenie szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami).

Zapytanie ofertowe prowadzone jest wyłącznie poprzez platformę zakupową Open Nexus.

 

Aby zapoznać się ze szczegółami zapytania ofertowego kliknij tutaj© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI