PRZETARGI
  • Strona główna /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Usługa ochrony osób i mienia dla Szpitala zlokalizowanego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2 we Wrocławiu zarządzanego przez „Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o.o.

Usługa ochrony osób i mienia dla Szpitala zlokalizowanego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2 we Wrocławiu zarządzanego przez „Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o.o.

Informujemy o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605)

Zamawiający zamieszcza wstępne ogłoszenie informacyjne, mające na celu skrócenie terminu procedury od ogłoszenia do otwarcia ofert z 30  do 15 dni oraz zapoznanie się potencjalnych Wykonawców z przewidywanym zamówieniem.

Postępowanie prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS. Aby zapoznać się ze szczegółami postępowania kliknij tutaj© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI