Inwestycje

SZPITAL PRZY UL. FIELDORFA

Nowy szpital wojewódzki powstał w zachodniej części Wrocławia, przy ulicy Generała Augusta Emila Fieldorfa 2 (boczna ul. Kosmonautów), w pobliżu AOW. Całkowita powierzchnia szpitala wyniosła 48.700 m2.

Szpital o charakterze ratunkowym stanowi nowoczesne centrum opieki zdrowotnej dla mieszkańców Wrocławia, tj. populacji liczącej około 400 000 osób, a także - w niektórych wysokospecjalistycznych świadczeniach dla mieszkańców całego Województwa Dolnośląskiego.

Elementem innowacyjnym w nowym szpitalu jest zaprojektowana przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym tzw. „gorąca platforma”, na którą składa się: SOR, dział diagnostyki obrazowej, blok operacyjny z 10 salami, oddział anestezjologii i intensywnej terapii. „Gorąca platforma" umożliwia szybki i bezkolizyjny transport pacjenta ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na diagnostykę, a następnie bezpośredni transport na blok operacyjny. Dzięki takiemu rozwiązaniu pacjenci SOR-u będą mogli być diagnozowani i leczeni niezwłocznie po przybyciu doi szpitala. „Gorąca platforma” posiada własną komunikację odseparowaną od pozostałych części szpitala.

Czterokondygnacyjny szpital dysponuje  ok. 550 łóżkami, znajdującymi się na 16 oddziałach oraz przychodni przyszpitalnej wraz z 20 poradniami.

ODDZIAŁY MIESZCZĄCE SIĘ W SZPITALU:

Oddziały leczenia zachowawczego:

 • Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Toksykologii i Chorób Wewnętrznych
 • Chorób Wewnętrznych
 • Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
 • Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
 • Urologii i Onkologii Urologicznej
 • Neurologii z Pododdziałem Udarowym
 • Neurologii Dziecięcej
 • Rehabilitacji

oraz oddziały chirurgiczne:

 • Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
 • Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
 • Chirurgii Dziecięcej
 • Chirurgii Plastycznej
 • Neurochirurgii

wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR) oraz Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Projekt szpitala jest wynikiem konkursu architektoniczno-urbanistycznego ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w listopadzie 2008 roku i zakończonego w maju 2009 roku. Pierwsze miejsce w konkursie, obejmujące nagrodę pieniężną oraz zaproszenie do negocjacji na wykonanie dokumentacji projektowej szpitala, zdobyło konsorcjum firm z Wrocławia: Villart Bogdan Kotłowski oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Haras Arkadiusz Harasimowicz.
W wyniku podpisanej w sierpniu 2009 roku umowy konsorcjum przygotowało dokumentację projektową obejmującą budynek szpitala, budynek techniczny, drogi dojazdowe, ciągi komunikacji pieszej, parkingi, lądowisko dla helikopterów sanitarnych oraz tereny zielone.

Inwestycja zrealizowana została w trzech etapach.
I etap objął wyprzedzające badania archeologiczne wraz z zabezpieczeniem wykopu  poprzez budowę płyty fundamentowej, a jego wykonanie przypadło na okres wrzesień 2010 - czerwiec 2011 i wykonała je firma  PORR (POLSKA) S.A.  z siedzibą w Warszawie.
Od lipca 2011 roku realizowany zaczął być II etap inwestycji, obejmujący budowę budynku szpitala wraz z lądowiskiem dla helikopterów i zagospodarowaniem terenu. Zadanie to zrealizowało konsorcjum firm: BUDIMEX S.A. (Lider), Warszawa oraz FERROVIAL AGROMAN, S.A. (Partner) Hiszpania.
Wraz z drugą połową roku 2014 r. rozpoczął się III etap inwestycji, obejmujący zakup wyposażenia szpitala. 
Rozpoczęcie działałności medycznej szpitala nastąpiło w dn. 31.08.2015 r.

Do nowego obiektu przeniósł się Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, funkcjonujący dotychczas w dwóch lokalizacjach, tj. przy ul. Traugutta 116 oraz przy al. Wiśniowej 3.

REGULAMIN PARKINGU OBIEKTU SZPITALA


"Nowy Szpital Wojewódzki" Sp. z o.o. jest zarządcą parkingu obiektu szpitala przy ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. Regulaminem objęty jest teren zewnętrzny Szpitala w zakresie dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych, do granic działki, które wyznacza ogrodzenie i pas drogowy przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa.


Treść Regulaminu parkingu obowiązująca do 31.01.2021 r.

Treść Regulaminu parkingu obowiązująca do 27.10.2022 r. 

Treść Regulaminu parkingu obowiązująca od 28.10.2022r.

INFORMACJA O MONITOROWANIU SZPITALA


Teren obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu oraz znajdujące się na nim obiektu są całodobowo monitorowane. Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu oraz danych przetwarzanych przez NSzW znajdują się w dokumencie, który można pobrać poniżej.

Treść informacji o monitorowaniuGALERIA / MULTIMEDIA